Tilbake
Skriv ut

Besøk på Preus museum: "Edvard S. Curtis: Mannen, myten og legenden"

Hvordan ser vi på dem rundt oss? Hvem er «vi» og hvem er «de andre»?

Da Edward Curtis levde (1868-1952), var USA i ferd med å utrydde levemåten til den amerikanske urbefolkningen. Slagordet var «Kill the Indian, and Save the Man». Det ble arbeidet aktivt for at stammene skulle oppgi sitt eget språk og sin kultur. Mange barn ble derfor skilt fra foreldrene sine og plassert på internatskoler og stammer ble plassert i reservat. Målet var å temme den «ville» indianeren og oppdra han til å bli en god sivilisert borger av det moderne Amerika. Curtis var 32 år da han la ut på sitt livs store reise med ett mål for øyet: å dokumentere de nordamerikanske indianerne.

Tretti års intenst arbeid resulterte i et bokverk og rundt 40.000 fotografier i tillegg til tekst og lydopptak. Det er en enorm arv, men også et blikk utenfra på en urbefolkning under press.

Urbefolkningens posisjon og minoriteters rolle er en synlig og relevant del av vår samtid. Den amerikanske urbefolkningens historie. Dette er en historie som har flere paralleller til samer og norske minoriteters erfaringer med fornorskningspolitikken som har blitt praktisert i vårt eget land.

I verkstedet vil vi jobbe med oppgaver som kretser rundt identitet.​​​​​


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Horten Kommune
  • Kunstnere/grupper: Preus museum