Kontakt oss

Dks- åpen for nye ideer!

Arbeid med Den kulturelle skolesekken er under stadig utvikling. Så la oss få høre fra deg hvis du har et spennende prosjekt eller ideer som kan passe for dks! Vi er gjerne med å utvikler et konsept.

Solfrid Sakkariassen - koordinator dks-Horten
tlf. 33 08 53 77/79 - 46 93 59 55