Velkommen til Den kulturelle skolesekken i Horten

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som skal sikre barn og unge i grunnskolen opplevelser knyttet til kunst og kultur. Med et bredt og innholdsrikt program ønsker vi å gi våre grunnskoleelever gode opplevelser - hvor alt kan skje: Nye tanker og ideer oppstår, nye innfallsvinkler, kunnskap, undring...

Alt dette i møte med andre typer mennesker, med tanker, farger, former og ord. På denne siden finner du vårt program, info til kulturkontakter, praktiske råd knyttet til skolen som kulturarena og arrangør m.m.