Til kulturkontaktene

Takk for innsatsen!

Med nærmere 200 dks-aktiviteter på skolen i løpet av et skoleår blir det mye å holde styr på! Hver grunnskole i Horten har derfor en kulturkontakt. En lærer som gjør en uvurderlig innsats på den aktuelle skolen i det daglige arbeidet med dks i form av forberedelser, tilrettelegging, distriubusjon av informasjon, bindeledd mellom skolen og dks-koordinator. Og som - ikke minst - skaper entusiasme og engasjement.

KULTURKONTAKTENS ROLLE

Tiltakene i Den kulturelle skolesekken har økt i volum. For at utbyttet for elevene skal bli optimalt er det viktig at skolene er godt forberedt på kulturproduksjonene.

Kulturkontakten skal bistå rektor med følgende arbeidsoppgaver:

- Være dialogpartner med koordinator for DKS og for en kontinuerlig evaluering og utvikling av tilbudene.

- Hente ut info på www.dkshorten.no, og formidle dette til personalet slik at de får aktuell informasjon i god tid før hvert semester.

- Motta og videreformidle informasjon fra koordinator til personalet på sin skole.

- Delta på møter io kulturkontaktnettverket.

- Sørge for praktisk tilrettelegging og oversikt over tiltakene ved sin skole.

Det oppfordres til at den enkelte skole oppretter ordninger for det arbeidet kulturkontakten gjør på lik linje med annet komitéarbeid ved skolen.